Technical Helpdesk: 08584824065 (10:00am-6:00pm)
06292218758 (10:00am-6:00pm)

Staffs

 

NAME DESIGNATION EMAIL
Tapan Dutta (2) Tapan Dutta ACCOUNTS OFFICER  
 Subhasish Subhasish Bhattacharrya Senior Assistant  
Tapan Nag Tapan Nag Junior Assistant  
Latifur Rahaman Latifur Rahaman Group-D  
Nikhil Roy Nikhil Roy Group-D  
Sanjay FS Sanjoy Sarkar Office Assistant  
Debu Debopriya Ghosh Office Assistant  
Rupa Biswarupa Majumder Office Assistant  
IMG_3113 Chiranjit Dutta Office Assistant